Respect uitvaartverzorging

Tijden veranderen, mensen veranderen, gewoontes en gebruiken veranderen. De dood is nog een moeilijk onderwerp, maar de dood is dé aanleiding om te praten over het leven.

Jezelf zijn en elkaar over en weer met openheid respecteren zijn de belangrijkste uitgangspunten in mijn werk. Tijdens de gesprekken die we met elkaar voeren komen emoties aan bod. We creëren met elkaar een geheel in het vormgeven van een uitvaart, die bevestigt wie de overledene was en wilde zijn.

Ik streef ernaar om de nabestaanden persoonlijk te begeleiden en reik hen een ondersteunende hand toe. Op deze wijze kan het verlies van een dierbare iets dragelijker gemaakt worden en kunnen de warme herinneringen blijven bestaan.