Begraven

Begraven is een langzaam en natuurlijk proces. De gedachten dat het lichaam nog steeds ergens is kan troost geven aan de nabestaanden.

Algemeen graf
In een algemeen graf worden meerdere personen begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Een algemeen graf, biedt de nabestaanden geen rechten op verlenging van huur. Deze graven mogen in principe na wettelijk termijn van 10 jaar geruimd worden. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na grafrust bijna altijd mogelijk.

Particulier graf
Een particulier graf houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Het ‘uitsluitend recht op een graf’ betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar daarvan is bijna altijd de gemeente!

Als nabestaanden dat willen én daarvoor ook betalen, kan na het verstrijken van uitsluitend recht het termijn telkens met tien jaar worden verlengd.

Tarieven Gemeente Westland 2023