Tarieven

Kosten begrafenis / crematie
Natuurlijk geldt voor een uitvaart evenals andere zaken in het leven, afwijken van de norm kost geld. Hoe eenvoudiger de uitvaart des te voordeliger. En omdat er in Nederland tegenwoordig bijna alles mogelijk is rondom de uitvaart, begrafenis of crematie is de hoogte van de prijs heel persoonsgebonden. Geen uitvaart is hetzelfde en er zijn grote verschillen in de gewenste uitvoering en daarmee in de kosten. In het algemeen is er geen vast kostenplaatje te maken, omdat er zoveel onderdelen bij een uitvaart zijn die qua kosten ver uiteenlopen.

Prijsverschillen kunnen onder meer zitten in de volgende voorbeelden:
• opbaring thuis of in rouwcentrum;
• het type kist
• het soort rouwvervoer
• wel of geen volgauto’s
• wel of geen rouwkaart
• wel of geen advertentie
• begraven of cremeren
• wel of geen koffietafel

Uw keuzes heeft grote invloed op de kosten.

Het komt steeds meer voor dat mensen van te voren de uitvaart willen regelen en willen weten wat de mogelijkheden en de kosten daarvan zijn. Op die manier wil men inzicht krijgen of hun wensen uitvoerbaar zijn en of een en ander bekostigd kan worden: zijn er voldoende eigen middelen gereserveerd of worden kosten gedekt door een verzekering. Zij willen niet dat hun nabestaanden in voor onaangename financiële verrassingen komen te staan.

U kunt te allen tijde een afspraak maken om uw uitvaart met mij door te spreken.

Kosten begraafplaatsen Gemeente Westland

Algemeen graf € 1.679,00 (meerdere onafhankelijke personen, geen recht op verlenging)
Dit is het tarief voor begraafrechten en afkooponderhoud (exclusief monument)

Nieuw eigen graf € 5.970,00 (familiegraf 2 personen)
Eigen graf voor een periode van 30 jaar, mogelijkheid tot verlenging, telkens 10/15/20 jaar. Dit is het tarief van het verlenen van uitsluitend recht, begraafrechten en afkooponderhoud (exclusief monument en vergunning tot plaatsen hiervan)

Grafkelder € 6.600,00 (familiegraf 2 personen )
Grafkelder voor een periode van 30 jaar, mogelijkheid tot verlenging, telkens 10/15/20 jaar. Dit is het tarief van het verlenen van uitsluitend recht, begraafrechten en afkooponderhoud (exclusief monument en vergunning tot plaatsen hiervan)

Deze kosten uitsluitend voor de gemeente Westland en verschillen van andere gemeenten. De bedragen zijn van 2019 en geven een indicatie van de kosten van begraafplaatsen. De uitgebreide tarieventabel lijkbezorgingsrechten Westland 2019 kunt u hier downloaden.

Op het moment van overlijden kunnen de kosten afwijken. Op geen enkele wijze kan er aansprakelijkheid worden gesteld, ondanks het feit dat deze prijzen uitermate zorgvuldig zijn weergegeven, zijn onjuistheden niet uitgesloten.