Sinds kort is Annemieke van Loon actief voor Uitvaartverzorging Respect. Annemieke stelt zich graag even voor:

“Mijn naam is Annemieke van Loon. Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen. Vele jaren heb ik met veel plezier als verpleegkundige gewerkt in verschillende gebieden. Ik heb in mijn werk en op persoonlijk vlak kunnen ervaren wat goede steun, aandacht en begeleiding betekend in de periode voor, tijdens en ook na het overlijden. De overstap naar het uitvaart vak is voor mij een logische keuze en heb ik met mijn hart genomen. Het voelt voor mij als belangrijk om naasten bij te staan, te begeleiden en wegwijs te maken indien zich een overlijden aandient. Deze begeleiding wil ik met zorg, rust en alle mogelijke aandacht geven. Naasten moeten zich gesteund voelen en het gevoel hebben dat al het mogelijke is gedaan zodat zij weer een stapje kunnen maken in het leven zonder de ander. Het voelt als een voorrecht zo dicht bij de mens te mogen staan.”

Annemieke van Loon