Met een tevreden gevoel kan ik terug kijken op de afgelopen vijf jaar waarin ik veel heb bereikt. De eerste jaren waren spannend, deze periode was voornamelijk een leerproces, waarin ik mijn persoonlijke kracht en visie heb ontdekt en heb ingezet voor wat ik echt belangrijk vind. Niet door iemand anders te worden maar juist om meer mijzelf te zijn. Ik vind het een prachtig vak en zou niet anders meer willen. Het is heel dankbaar werk. Ik mag en kan iets betekenen voor mijn medemens, dit geeft mij ontzettend veel innerlijke voldoening. Mensen vragen wel eens; “vind je het niet moeilijk om altijd met verdriet en emoties om te gaan en kan je dit loslaten”? Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten. Het blijft mensenwerk, maar juist in moeilijke situaties probeer ik mijzelf nog beter in te zetten. Meehuilen kan niet, ik moet rust uitstralen en heb een manier gevonden om met mijn gevoelens en emoties om te gaan.

Ik ben dankbaar voor het vertouwen die ik tot nu toe van de nabestaanden heb ontvangen en ben trots op ‘Respect’ dat na vijf jaar geworden is tot wat het nu is.

De naam Respect, betekent oorspronkelijk, eerbied, waardigheid, omzien naar en rekening houden met, dit alles wil ik uitstralen met mijn bedrijf. De dagen tussen overlijden en de uitvaart is een periode in het leven van mensen die intens beleefd wordt. Met een integere benadering en altijd aanwezige interesse in mijn medemens streef ik naar een waardig, persoonlijk en respectvol afscheid dat ieder mens verdient.

Praten over een overlijden doet men liever niet, toch is het verstandig om er eens bij stil te staan. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u altijd contact met mij opnemen. Ook kunt u voor informatie een kijkje nemen op de website. Bij een overlijden dient er veel te worden geregeld, daarom is het belangrijk dat u er vertrouwen in heeft in goede handen te zijn.