Algemeen Graf
Voor personen onder de 12 jaar is deze termijn van 10 jaar naar 30 jaar gegaan. Voor personen boven de 12 jaar is deze termijn van 10 jaar naar 15 jaar gegaan In een algemeen graf worden meerdere personen (2 of 3) begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Een algemeen graf, biedt de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven. Deze graven mogen in principe na wettelijk termijn van 10 jaar geruimd worden. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming (maar niet eerder!) bijna altijd mogelijk. Doordat er 2 of 3 mensen in een algemeen graf worden begraven is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden.

Particulier graf (eigen of familiegraf)
Een particulier houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Een particulier graf ‘uitsluitend recht op een graf’ kan uitgegeven worden voor een periode van 15/20/25 of 30 jaar. Een particulier kindergraf wordt voor een periode van 40 jaar uitgegeven. Een particulier graf betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar daarvan is bijna altijd de gemeente en soms de kerk als het een parochiële begraafplaats betreft.
Als nabestaanden dat willen én daarvoor ook betalen, kan de termijn na verstrijken van uitgegeven tijd telkens met 10 jaar of een veelvoud daarvan worden verlengd.

Vervallen van het uitsluitend recht
Indien nabestaanden het uitsluitend recht op een graf niet langer willen voortzetten en/of het graf niet onderhouden wordt -als dat verplicht is volgens het reglement van de begraafplaats- vervalt het uitsluitend recht 30 jaar na de laatste plaatsing van de stoffelijke resten. Deze graven mogen uitgegeven worden als keuzegraf.

Cremeren
Gezien de keuze tussen begraven en cremeren is op de begraafplaats de mogelijkheid om iedereen de mogelijkheid te geven op zijn eigen wijze invulling te geven aan het herdenken van hun dierbaren.
Urnenmuur – Urnentuin
Een urnenmuur is een muur die bestaat uit nissen waarin een urn geplaatst kan worden. Ook is het mogelijk om een urn te begraven in een speciaal urnenkeldertje.
De asbus wordt in een eigen kelder geplaatst voor een periode van 10 jaar, verlenging is mogelijk. Hierin kan een tweede asbus worden geplaatst. In een urnentuin kan de urn een eigen plekje krijgen tussen het laag blijvend groen.

As verstrooiing op de begraafplaats.
Op een speciaal veldje op de begraafplaats kan men overgaan tot verstrooien van as. Van deze verstrooiing kan men een ritueel maken dat men op eigen manier kan invullen.
De verstrooiing vindt plaats na een afspraak te hebben gemaakt met de beheerder van de begraafplaats of met uitvaartverzorging Repspect.