Groeien

Groeien is kunnen
leven met onzekerheden,
naar anderen toe gaan
zonder vooroordelen.
Delen, ontvangen, en geven,
liefhebben zonder te eisen,
je in vrijheid binden,
kiezen voor datgene
wat mensen meer mens maakt;
openstaan voor jezelf,
de andere, de wereld,
een evenwicht vinden
tussen uitersten.
Mensen ontmoeten van oog tot oog,
van hart tot hart.
Op weg gaan
als mens en medemens;
het is een hand reiken
en blijven geloven en vertrouwwen
in jezelf en de ander.
Groeien is
bij beetjes afstand nemen
van altijd je eigen wil en wensen;
Het is letten op wat anderen ontberen,
zichzelf maar moeilijk kunnen geven,
zachtjes afscheid nemen
van zoveel wat lang vanzelfsprekend was.